CÁCH ĐẤU NỐI ẮC QUY TĂNG VÔN ( V ) TĂNG AMPE ( AH )

CÔNG TY TNHH ẮC QUY LIÊN THÔNG

CÁCH ĐẤU NỐI ẮC QUY TĂNG VÔN ( V ) TĂNG AMPE ( AH )

Ngày đăng: 8 tháng trước

CÁCH ĐẤU NỐI ẮC QUY TĂNG VÔN ( V ) TĂNG AMPE ( AH ) 

CÔNG TY TNHH ẮC QUY LIÊN THÔNG

Các bạn có thể tăng công suất và điện áp hoặc cả hai bằng cách lắp ắc quy như sau:
1. Mắc nối tiếp (Tăng gấp đôi điện áp (V), dung lượng bình (Ah) không đổi.)
Để tăng điện áp, mắc nối tiếp ắc quy. Cách này sẽ không làm tăng công suất hệ thống.
Đấu nối đầu (-) nối với đầu (+) (Âm - Dương - Âm - Dương)
Tham khảo Sơ đồ 1 để biết cách mắc nối tiếp.
Ví dụ:
Hai ắc quy T-105, 6V mức 225 Amp-giờ (AH) mắc nối tiếp
Điện áp hệ thống: 6V + 6V = 12V
Công suất hệ thống = 225AH
2. Mắc song song (Giữ nguyên điện áp (V), tăng dung lượng bình (Ah))
Để tăng công suất, mắc song song ắc quy. Cách mắc này sẽ không tăng điện áp hệ
thống. Tham khảo Sơ đồ 2 để biết cách mắc song song.
Sơ đồ 2 
CÔNG TY TNHH ẮC QUY LIÊN THÔNG
Ví dụ
Hai ắc quy T-105, 6V mức 225 Amp-giờ (AH) mắc nối tiếp
Điện áp hệ thống: 6V
Công suất hệ thống = 225AH + 225AH = 450AH 
3. Đấu Nối - Mắc nối tiếp/song song (Tăng điện áp (V), tăng dung lượng bình (Ah))
Để tăng cả điện áp và công suất, nối thêm ắc quy theo cách nối tiếp hoặc song song.
Tham khảo sơ đồ 3 để biết cách mắc nối tiếp/song song. 
Sơ đồ 2
CÔNG TY TNHH ẮC QUY LIÊN THÔNG
Ví dụ
Bốn ắc quy T-105, 6V mức 225 Amp-giờ (AH) mắc nối
tiếp/song song
Điện áp hệ thống: 6V + 6V = 12V
Công suất hệ thống = 225AH + 225AH = 450AH

-----------------------------------------

CÔNG TY TNHH ẮC QUY LIÊN THÔNG

Địa chỉ: 7/7 Ngã ba Đồng An , ĐT 743, Bình Hoà, Thuân An, Bình Dương

Email: hoangthong691@gmail.com

Hotline: 0902.496.499 ( Mr. Thông )

Website: https://acquybattery.com/

0
Zalo
Hotline